רשות מקרקעי ישראל: ים/179/2021

בית מכרזים רשות מקרקעי ישראל: ים/179/2021

רשות מקרקעי ישראל הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 3 יח"ד ב 3 מתחמים בבניה נמוכה/צמודת קרקע במועצה אזורית לכיש, אחוזם

תאריך אחרון להגשת הצעה: 13/09/2021 עד השעה 12:00