רשות מקרקעי ישראל: ים/141/2021

בית מכרזים רשות מקרקעי ישראל: ים/141/2021

רשות מקרקעי ישראל הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 200 יח"ד לדיור מיוחד – דיור מוגן ומסחר בשכונה ד'4 ברמת בית שמש

תאריך אחרון להגשת הצעה: 26/07/2021 בשעה 12:00

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן