רשות מקרקעי ישראל: בש/65/2021

בית מכרזים רשות מקרקעי ישראל: בש/65/2021

רשות מקרקעי ישראל הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 194 יח"ד ב- 2 מתחמים בשכונת השחר בדימונה

תאריך אחרון להגשת הצעה: 28/06/2021 בשעה 12:00

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן