רשות מקרקעי ישראל: בש 337/2020

בית מכרזים רשות מקרקעי ישראל: בש 337/2020

רשות מקרקעי ישראל הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 280 יח"ד ב- 3 מתחמים למגורים (בבניה רוויה ) מסחר ותעסוקה ב"נווה שרון" (מע"ר), בנתיבות

תאריך אחרון להגשת הצעה: 26/07/2021 בשעה 12:00

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן