מכרז פומבי מס' מק/8/2021

בית מכרזים מכרז פומבי מס' מק/8/2021

תכנון ובניית מבני חינוך וציבור בהיקף של עד 1000 מ''ר. 

המכרז מיועד לקבלנים בענף 100 סיווג ג2 ומעלה.