בשנתיים האחרונות חלו שינויים ועדכונים רבים בשוק ביטוחי הבנייה בישראל. שינויים שהושפעו לא מעט, ואולי בעיקר, מהתנהלות והחלטות מבטחי המשנה בחו"ל (חברות הביטוח בחו"ל המעניקות לחברות הביטוח הישראליות את התמיכה הביטוחית). בסקירה הקצרה הבאה נעמוד על כמה מהנקודות המרכזיות לגבי השינויים והעדכונים ב-2021, וננסה לשרטט קווים רלבנטיים לשנת 2022.