המידעון השבועי 27.6.21 מכיל מידע על האסיפה הכללית, יום הבטיחות בענף הבניה, עליית מחירי הדירות, כנס משרד עו"ד בתחום התכנון והבניה ועוד.