מעוניינים להצטרף להרמת כוסית של הארגון עם כל מקבלי ההחלטות? רוצים לדעת למה ניתנו צווי הפסקת עבודה לפרוייקטים בנגב? רוצים לדעת מה עושה חברת בטי? מוזמנים לעיין במידעון.