המידעון השבועי 12.7.21 מכיל מידע על יום הבטיחות הארצי, האסיפה הכללית, כנס מקצועי מתוכנן, מכרזים ועוד. מוזמנים לעיין ולהעיר הערותיכם.