נקודת מפנה מספר 34 – חידוד נהלים ודגשי בטיחות לאור מותו של פועל ברמת השרון

בית חדשות ועדכונים חדשות ועדכונים נקודת מפנה מספר 34 – חידוד נהלים ודגשי בטיחות לאור מותו של פועל ברמת השרון

תאונת הרוג נוספת בפחות מ -24 שעות. בתאריך 3.6.21 נהרג עובד במהלך עבודות תשתית סמוך לרמת השרון. בהתאם למה שהתפרסם, האירוע אירע ככל הנראה בעת ביצוע עבודות תשתית באזור מחלף מורשה, במסגרתן פועל איבד את הכרתו לאחר שככל הנראה שאף חומרים רעילים במהלך עבודתו בבור ביוב. הפועל חולץ ולאחר ביצוע פעולות החייאה נאלצו לקבוע את מותו. אסור לתת למגמה להמשיך עצרו עכשיו ובדקו שכל כללי הבטיחות מתמלאים במלואן כל אחד במרחב אחריותו.

בעבודה בחלל מוקף, כגון מערכות ביוב, קיימת התמודדות עם אטמוספירה רעילה שיכולה לגרום לפגיעות בכושר השיפוט, איבוד הכרה ואף למוות.
אופיין המסוכן של עבודות אלו מחייב תדרוך מדוקדק של העובדים, להכרה והתמודדות עם הסיכונים הכרוכים בהן.

נסיבות האירוע המלאות נחקרות על ידי משטרת ישראל ומנהל הבטיחות בעבודה. על רקע האירוע הקשה אנו מבקשים לחדד כללי בטיחות אלה:

1. יש להבטיח בכל האמצעים שאנשים אשר אינם מורשים לא יוכלו להיכנס למקום מוקף - בצעו הדרכה במקום העבודה על הסכנות במקום מוקף, התקינו שלטי אזהרה בנקודות הכניסה ואמצעי אבטחה ונעילה למניעת כניסה בלתי חוקית.

2. לפני כניסה לחלל מוקף יש לבצע בדיקה מקיפה של איכות האוויר בכל חלקי החלל באמצעות גלאי מתאים, תקין ומכויל, המצויד ב 3 גלאים : גלאי גזים רעילים (H2S), גלאי גזים נפיצים (LEL), גלאי העדר חמצן. הגלאי יהיה מצויד בהתרעה קולית חזקה.הכניסה לחלל מוקף מותרת רק כאשר הבדיקה תקינה: חמצן - מעל 20%, גזים דליקים - 0, גזים רעילים - 0
.
3. לפני הכניסה לחלל יש לאוורר אותו היטב : פתיחת כל הפתחים לרווחה (רצוי לפחות שני פתחים בכוונים מנוגדים). לאוורור מהיר ניתן להשתמש במפוח או שואב אוויר.

4. לא יכנס עובד לחלל מוקף אלא בלווי עובד נוסף (משגיח) הניצב בחוץ, ליד הפתח, כל זמן שהותו בחלל ונמצא בקשר עין או קשר קולי עמו.

5. המשגיח יצויד באביזרי חלוץ לרבות מערכת נשימה וחבל לחילוץ. העובד בחלל המוקף יהיה רתום ברתמה תיקנית, המחוברת לנקודת עיגון בסמוך למשגיח הנמצא בחוץ.

6. במקרים של עבודות המשחררות אדים או אבק בחלל (ריתוך, ריסוס, צביעה וכו'), יש להצטייד בהגנה נשימתית מתאימה.
בריתוך, חיתוך בדיסק וכו', יש לפעול ע"פ "הוראות בטיחות לעבודה חמה".

7. יש להבטיח תאורה מתאימה לסוג העבודה.

8. אין להכניס לתוך החלל גלילי גז חמצן או גזים דליקים.

9. כאשר מדובר במיכל או חלל המשמש לאחסון נוזלים, יש לוודא ניתוק ואטימת כל האספקות וניקוז המיכל מכל הנוזלים, לפני הכניסה.

10. משאבות, מכשירים ממונעים, אספקות חשמל, יהיו מנותקים ממתח לפני הכניסה.

לדגשי בטיחות נוספים אנו ממליצים לכם לעיין בקובץ הנחיות הבטיחות לעבודה בחלל מוקף.

מטה הבטיחות