מצ"ב מכתבו של איציק גורביץ עם דרישה לשינוי של הנוהל החדש להעסקת עובדים פלסטינאים.