לא יוטל סגר על שטחי איו''ש במהלך חג הקורבן. להלן מידע לגבי פעילות המעברים במהלך ימים אלו.