האסיפה הכללית של הארגון התכנסה ביום ג' 13.7.21 ואישרה פה אחד את הדוחות הכספיים של העמותה לשנת 2020. יו"ר הארגון אלי אביסרור עדכן את המשתתפים על הישיבה שנערכה בעיריית באר שבע על הדרכים לייעל את תהליכי העבודה, על הבקרות הצפויות בשטח ע"י חוקרי רשם הקבלנים, ובנושאים נוספים שקרו לאחרונה.