עופרה חדד, מנכ"לית משותפת בחברת יורו ישראל, נבחרה כחברת הנהלה במסגרת ישיבת האסיפה הכללית של הארגון שנערכה ב- 13.7.21. הנהלת הארגון מברכת את עופרה. אנו בטוחים שעופרה תתרום מנסיונה והדבר ישרת את כל חברי הארגון. וחוץ מזה, יש כבר 2 נשים בהנהלת הארגון - כן ירבו!