מברזל ועד קרמיקה, מאסלות ועד הובלות, מדדי תשומת הבנייה עולים בחודשים האחרונים בקצב מהיר, מה שעלול לפגוע בשחקנים רבים בשוק. הסיבות: האטת הייצור בתקופת הקורונה והפקקים בנמלים.

כתבה מתוך "גלובס".