חברי הארגון

בית חברי הארגון

זרקור על חבר- אבו קוש בע''מ

חברת אבו קוש בע''מ רשומה כחברה מיום 02/11/1986 ועוסקת בתחום עבודות העפר, פיתוח המים והביוב. משנת 2011 החברה רכשה שטח לצורך מחצבת חול במישור רותם אותה ניהלו במהלך 5 שנים.

בנוסף חברת אבו קוש בע''מ רוכשת קרקעות ממנהל מקרקעי ישראל ובונה בהן בנייה פרטית למגורים. 

החברה בעלת סיווג קבלני בתחום הכבישים והפיתוח של ג'5 ובעלת סיווג בתחום הביוב וניקוז המים של ב'3.

 

מעוניינים להיות חברים בארגון?

פרסומים קודמים